Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Μέχρι την 20η Δεκεμβρίου του 2012 η απόσυρση των αυτοκινήτων

Μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2012 παρατάθηκε τελικά και επίσημα η ισχύς του μέτρου της απόσυρσης, επιβεβαιώνοντας έτσι όλες τις αρχικές πληροφορίες που είχαμε δημοσιοποιήσει.
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης παρατάθηκε και επίσημα η ισχύς του μέτρου της απόσυρσης, η λήξη του οποίου ήταν προγραμματισμένη για το τέλος του 2011. 
Η νέα ημερομηνία λήξης του μέτρου είναι η 20η Δεκεμβρίου του 2012. Οι όροι της διαδικασίας παραμένουν ως είχαν.