Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για αποζημιώσεις για το 2009

Από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ανακοινώθηκε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης ενίσχυσης για ζημίες που προκλήθηκαν από θεομηνίες (πλυμμήρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες), κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2009.
Οι καλλιεργητές για καλύτερη ενημέρωσή τους, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2012. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεικτές.