Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εκτός συστήματος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας έθεσε ο ΔΕΣΜΗΕ τις Energa & Hellas Power

– Περίπου 210.000 καταναλωτές/πελάτες θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών να επιλέξουν τον προμηθευτή της αρεσκείας τους.
– Αυτόματα από σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα θα προμηθεύονται ρεύμα απ’ τη ΔΕΗ.

Χθες γράφαμε (ΕΔΩ) για την πιθανότητα αναστολής λειτουργίας των 2 ιδιωτικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της “ENERGA” και της “HELLAS POWER”.
Σήμερα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση με την οποία γίνεται γνωστή η καταγγελία των συμβάσεων που είχαν γίνει αλλά και η διαγραφή των 2 εταιριών από  το Μητρώο Συμμετεχόντων της Χονδρεμπορικής Αγοράς. 

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα ακόλουθα:

“Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) ενημερώνουν τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ότι με στόχο την προστασία του καταναλωτή, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΕΣΜΗΕ κατήγγειλε τις συμβάσεις Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και διέγραψε τις εταιρείες προμήθειας “ENERGA” και “HELLAS POWER” από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Χονδρεμπορικής Αγοράς, λόγω της μη εκπλήρωσης εκ μέρους τους των οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Συνεπώς, οι εταιρείες αυτές “ENERGA” και “HELLAS POWER”, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δεν μπορούν πλέον να προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε πελάτες.
Η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει καθόλου την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους πελάτες των εταιρειών αυτών, όπως άλλωστε προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και δεν απαιτείται από την πλευρά των πελατών αυτών να προβούν άμεσα σε οποιαδήποτε ενέργεια.
Κατόπιν τούτου, οι πελάτες των εταιρειών “ENERGA” και “HELLAS POWER” θα εξυπηρετούνται, από ώρα 00:00 της 25ης/1/2012, αυτόματα από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (άρθρο 57, Ν. 4001/2011), που σήμερα είναι η ΔΕΗ ΑΕ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου, οι πελάτες αυτοί θα πρέπει εντός τριών (3) μηνών να επιλέξουν τον προμηθευτή της αρεσκείας τους.

Άμεσα, με ανακοίνωσή της, η ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, θα ενημερώσει σχετικά τους παραπάνω πελάτες.”