Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: διαγωνισμός για σύστημα τηλεχειρισμού, τηλελέγχου και ελέγχου διαρροών του πόσιμου νερού.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της «Προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος τηλεχειρισμού, τηλελέγχου και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑA Αλεξάνδρειας», με προϋπολογισμό 792.900 € πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05/03/2012, στις 11:00 πμ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρισιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2333350160, FAX επικοινωνίας 2333023625, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κα Σ. Κωταΐδου.
Το κείμενο της περίληψης της διακήρυξης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ