Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Βολιδοσκοπήσεις

Επειδή λάβαμε και ένα mail στο οποίο ο συντάκτης ρωτάει κάποια πράγματα, οφείλουμε να απαντήσουμε πως από την πρώτη στιγμή γνωρίζουμε ότι δεν έγιναν βολιδοσκοπήσεις μόνο σε ένα άτομο.
Υπήρχαν και άλλα άτομα, εμείς γνωρίζουμε τουλάχιστον δύο.
Αυτό πλέον δεν έχει σημασία.
Ίσως όμως να αποκτήσει τη σημασία του στο μέλλον.