Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Φορολογικές δηλώσεις παρελθόντων ετών έως τις 30 Δεκεμβρίου

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων παρελθόντων ετών έως τις 30 Δεκεμβρίου καθώς και της προθεσμίας υπαγωγής στην περαίωση ανακοίνωσε με σχετική απόφαση το υπουργείο Οικονομικών. Οι προθεσμίες αυτές έληγαν στο τέλος Νοεμβρίου.
Τώρα, αν θελήσετε να βάλετε μέσα στα έξοδα και αποδείξεις όπως αυτή που φαίνεται στη φωτογραφία, αυτό είναι δικό σας θέμα και αναλαμβάνετε πλήρως τον όποιο …κίνδυνο!!!