Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδρίαζει αύριο το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.& Κ. Μ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

Στις 6 το απόγευμα της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα ακόλουθα 5 θέματα:

1: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011».
2: «Τροποποίηση και προσαρμογή της υπ΄αριθ. 25/12-9-2011 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας(Ο.Ε.Υ.) του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας, προς τις διατάξεις του Ν.4024/2011(άρθρο 33,παρ.1α)περί κατάργησης κενών οργανικών θέσεων»
3: «Παράταση συμβάσεων για είδη Παντοπωλείου, Αρτοποιείου και Κρεοπωλείου».
4: «Απαλλαγές ή μη από τροφεία νηπίων που φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς που ανήκουν στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»
5: «Εγγραφές και διαγραφές νηπίων σε Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας»