Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Π.Ε. Ημαθίας: πληροφορίες για την Δράση 2.1 «Προστασία των Ευαίσθητων στα Νιτρικά Περιοχών»

Η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (η οποία είναι επιλέξιμη ως περιοχή υλοποίησης της Δράσης 2.1 «Προστασία των Ευαίσθητων στα Νιτρικά Περιοχών») ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους – υποψήφιους δικαιούχους για το πρόγραμμα ότι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή πλήρως συμπληρωμένης αίτησης ενίσχυσης, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.).
Επίσης, βασικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε και ΕΔΩ