Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πως θα μάθετε για τα ένσημά σας

Τι πρέπει λοιπόν να κάνετε για να μάθετε για τα ένσημά σας;;

Ας δούμε πρώτα το ιστορικό: από την 1η Ιανουαρίου του 2002 το ΙΚΑ εξέδιδε τα γνωστά χαρτάκια και τα έστελνε στους εργοδότες. Αυτοί με τη σειρά τους τα έδιναν στους εργαζομένους τους. Όμως (για πολλούς και διάφορους λόγους) τα τελευταία ένσημα που εστάλησαν στους εργοδότες ήταν αυτά που αφορούσαν το Γ’ τρίμηνο του 2009.
Στο μεταξύ, με μια εγκύκλιό του το Ίδρυμα γνωστοποίησε πως δεν θα αποστέλλει πλέον τα ένσημα στους ασφαλισμένους του μέσω των εργοδοτών τους.
Οπότε, τι πρέπει να κάνετε για να μάθετε τα στοιχεία που σας αφορούν και αναφέρονται στην περίοδο ασφάλισής σας από την 1η Ιανουαρίου του 2002 και μετά; Πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο του ΙΚΑ.
Η διαδικασία προκειμένου ο κάθε ασφαλισμένος να ζητήσει πιστοποίηση και να αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης είναι η εξής:
  1. Μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ, www.ika.gr και επιλογή e-Λογαριασμός Ασφαλισμένου, ο ασφαλισμένος κάνει Εγγραφή Χρήστη σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας.
  2. Στην συνέχεια προσέρχεται σε υποκατάστημα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ με μια εκτύπωση της εγγραφής του στο σύστημα και με το βιβλιάριο υγείας μαζί του, για να πιστοποιηθεί και να του αποδοθεί «Βεβαίωση Απόδοσης Κωδικού Χρήστη» με κλειδάριθμο.
  3. Μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ κάνει Ενεργοποίηση Χρήστη με τον κλειδάριθμο που του έχει δοθεί και έτσι έχει πρόσβαση όποτε θέλει στην Καρτέλα Ενσήμων του.

     

Σημειώστε ότι: 
α. Δεν μπορεί να γίνει μαζική παραλαβή των κλειδάριθμων. Ο κάθε εργαζόμενος παραλαμβάνει τον δικό του κλειδάριθμο ή μπορεί κάποιος να παραλάβει δύο κλειδάριθμους, αλλά με εξουσιοδότηση θεωρημένη από ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής του δεύτερου. Η εξουσιοδότηση θα συνοδεύεται με αντίγραφο Α.Δ.Τ. και βιβλιάριο υγείας του εξουσιοδοτούντος. 
β. Η παραλαβή μπορεί να γίνει από το υποκατάστημα ΙΚΑ της περιοχής κατοικίας ή το υποκατάστημα ΙΚΑ περιοχής εργασίας.