Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προσοχή στους επιτήδειους !!!

ToΜικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ» θα ήθελε να ενημερώσει και να καταγγείλει το γεγονός της παρουσίας επιτήδειων, οι οποίοι χρησιμοποιούν το όνομα του Κέντρου, προσεγγίζοντας ανώνυμο κόσμο και επιχειρήσεις, προκειμένου να καρπωθούν για δικό τους όφελος τυχόν δωρεές.