Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Θα καθυστερήσουν για 4 ημέρες

Με καθυστέρηση 4 ημερών θα λάβουν τις συνατάξεις τους όσοι αναμένουν σύνταξη από το ΙΚΑ.
Όπως ανακοινώθηκε, οι συντάξεις του Ιδρύματος αντί να καταβληθούν στις 16 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν στις 19 του μήνα.
Το δώρο πάντως – ή τέλος πάντων ό,τι απέμεινε από αυτό – θα καταβληθεί κανονικά στις 16 Δεκεμβρίου.