Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η παλιά Εθνική Οδός

Περισσότερα για το θέμα της κατάστασης του καρόδρομου Θεσσαλονίκης – Βέροιας (τουλάχιστον για το κομμάτι που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου) θα έχουμε στο άμεσο μέλλον. 
Πάντως για αρχή αναφέρουμε πως κάποιος ήδη έχει κινηθεί στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Αναμένουμε αποτελέσματα για να αναφέρουμε και ονόματα μετά.
Και επι τη ευκαιρία: με τη διασταύρωση του Αράχου σκοπεύει να ασχοληθεί κανείς;;;
Γιατί από φωτισμό καλά πάει…
Και μην αρχίσουν πάλι τα ίδια “δεν είναι στην ευθύνη μας“, “στείλαμε συνεργεία αλλά και αυτό το κάναμε καθ’ υπέρβαση” κλπ κλπ!!