Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 49η, 2011)

Διαρχία (η) [1887]
1. η άσκηση της εξουσίας από δυο πρόσωπα ή φορείς
2. ΦΙΛΟΣΟΦ. το φιλοσοφικό σύστημα, θεμελιώδης θέση του οποίου είναι ότι ο κόσμος κυριαρχείται από τις αντίδρομες δυνάμεις της ύλης και του πνεύματος. ΣΥΝ. δυϊσμός, ΑΝΤ. μονοϊσμός – διαρχικός, -η, -ο 
ΣΧΟΛΙΟ δύο 
[ΕΤΥΜ: < δι- (<δις "δυο φορές") + -αρχία < άρχω]. 
Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β΄έκδοση, γ΄ανατύπωση 2006), σελίδα 492