Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 48η, 2011)

Αντρανίζω
ρ. αμετβ. (αντράνισ-α, -μένος) (διαλεκτ.) σηκώνω το κεφάλι και ορθώνω το βλέμμα
ΣΥΝ. ατενίζω. Επίσης ανατρανίζω
[ΕΤΥΜ. μεσν. < ντρανίζω “κοιτάζω επίμονα” < ντρανής, “φανερός, έντονος” < ν + τρανής, βλ.λ. “τρανός”].
 
Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β΄έκδοση, γ΄ανατύπωση 2006), σελίδα 215