Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

‘Ερευνες…

Το δείγμα ήταν 1008 άνθρωποι, η έρευνα έγινε χωρίς κάλπη αλλά τηλεφωνικά.
Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Οι Έλληνες γουστάρουν με 1000 το ευρώ ενώ κάποιος “πρύτανης” σκέφτηκε να θέσει και το ερώτημα που φαίνεται στη δεύτερη κάρτα – προφανώς “ξεχνώντας” ότι η ερώτηση είναι ολωσδιόλου λάθος!
Ααααυτά τα ωραία, εν Ελλάδι το 2011: