Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Επίσκεψη με αμοιβή στους σε ιδιώτες γιατρούς για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου από σήμερα

Προβλήματα θα έχουν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που επισκέπτονται ιδιώτες ιατρούς, καθώς ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει καλέσει τα μέλη του από σήμερα 1η Δεκεμβρίου να εξυπηρετούν μεν τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, κόβοντας όμως δελτίο παροχής υπηρεσιών και εισπράττοντας από αυτούς τη νόμιμη αμοιβή.

Έτσι οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώνουν από την τσέπη τους τις επισκέψεις.
Από τον περασμένο Μάρτιο οι γιατροί έχουν δηλώσει ότι θα “…απέχουν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών βάσει των συμβάσεών τους με τον ΟΠΑΔ, εξαιτίας της υπέρμετρα μεγάλης καθυστέρησης αποπληρωμής των οφειλομένων προς τους συμβεβλημένους ιατρούς του (συνολικά 350.000.000 ευρώ)”. 
Πάντως, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει δηλώσει πως η απόφαση επίσχεσης των ιατρικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ είναι δεσμευτική για όλους τους ιατρούς και η μη εφαρμογή της αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.