Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δότρια οργάνων χαρίζει ζωή σε 3 συνανθρώπους μας

Ανάσα ζωής σε τρεις ανθρώπους έδωσε 64χρονη γυναίκα, δότρια οργάνων, η οποία έχασε τη ζωή της από εγκεφαλική αιμορραγία. Κατόπιν συναίνεσης της οικογένειας, τα όργανα δόθηκαν για μεταμόσχευση.
Ειδικότερα, το ήπαρ δόθηκε σε 66χρονη γυναίκα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ο ένας νεφρός μεταφέρθηκε στην Πάτρα, για μία 63χρονη γυναίκα, η οποία υποβαλλόταν επτά χρόνια σε αιμοκάθαρση και ο δεύτερος νεφρός στο Λαϊκό Νοσοκομείο, σε 30χρονη γυναίκα, η οποία υποβαλλόταν επτά χρόνια σε αιμοκάθαρση.
Επίσης, οι κερατοειδείς δόθηκαν σε δύο ασθενείς με σοβαρά οφθαλμολογικά προβλήματα στο ΑΧΕΠΑ.