Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάζει την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στις 11.30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις σχετικά με τα εξής θέματα:
 1) σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2012
2) σύνταξη σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012
Από τις ενδιαφέρουσες συνεδριάσεις είναι η αλήθεια, ειδικά δε μετά τις ανακοινώσεις των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.