Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: ξεκινά η καταγραφή της περιουσίας του

Τι έχουμε και που; 
Σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσει ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε από το Δήμο Αλεξάνδρειας με σκοπό να καταγράψει λεπτομερώς τι έχει ο Δήμος στην κατοχή του και που βρίσκεται αυτό που διαθέτει. 
Συγκεκριμένα θα καταγραφούν τα ακίνητα, οι σχολικές μονάδες καθώς και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. 
Η ομάδα θα πρέπει να έχει παρουσιάσει τα αποτελέσματα της καταγραφής…

που θα κάνει μέσα σε έξι μήνες, με τη μορφή έκθεσης ή πίνακα ενώ με απόφαση του δημάρχου θα έχει στη διάθεσή της οποιαδήποτε υπηρεσία του Δήμου κριθεί πως μπορεί να προσφέρει στην ολοκλήρωση του έργου καθώς και οποιοδήποτε άτομο το οποίο, λόγω ιδιότητας ή θέσης διαθέτει στοιχεία ή πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες ώστε να γίνει η πλήρης καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.