Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αύξηση στις τιμές και στόχος για ζαχαρικό τίτλο στο 15%

Επιστροφή στο τιμολόγιο του 2009 με το οποίο διπλασιάζονται ουσιαστικά οι τιμές αγοράς των ζαχαροτεύτλων από τους παραγωγούς, αποφάσισε την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, κίνηση η οποία επαναφέρει την τευτλοκαλλιέργεια στο παιχνίδι της νέας χρονιάς, όπως έγραψε και η Agrenda στο προηγούμενο φύλλο της στις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τις τελικές αποφάσεις, η τιμή αγοράς των ζαχαροτεύτλων στην πρώτη ζώνη και με 14pol (ζαχαρικός τίτλος) διαμορφώνεται για το 2012 στα 69 ευρώ τον τόνο, έναντι 34 ευρώ τον τόνο που ήταν την τελευταία καλλιεργητική περίοδο. Αντιστοίχως, η τιμή βάσης στην ίδια για τα ζαχαρότευτλα απόδοση σε ζάχαρη 12 pol διαμορφώνεται στα 56,8 ευρώ τον τόνο, από 23,8 ευρώ τον τόνο το 2011.
Με βάση τα παραπάνω,

…δημιουργείται μια διαφορετική κατάσταση, αφού για τους καλλιεργητές της πρώτης ζώνης για κάποιες περιοχές της Θεσσαλίας επανέρχονται και τα 3,30 ευρώ τον τόνο που είχαν κοπεί πέρυσι, αλλά οι άλλες ζώνες εισέπρατταν με τη μορφή μεταφορικών. Παράλληλα, το σύνολο των καλλιεργητών εισπράττει συγκεκριμένες τιμές βάσης (δίχτυ προστασίας), με τη μορφή αποζημιώσεων για κάλυψη των απωλειών στις αποδόσεις από έκτακτα καιρικά φαινόμενα.
 
Να σημειωθεί, βέβαια, ότι από φέτος οι καλλιεργητές δεν θα παίρνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση και το ποιοτικό παρακράτημα (35 και 15 ευρώ το στρέμμα), έσοδο που θα ισοφαριστεί με την ολοκληρωμένη διαχείριση. Κι αυτό γιατί στο εν λόγω τιμολόγιο, που έρχεται να αποκαταστήσει τα τραγικά λάθη της διοίκησης της ΑΤΕbank στις επιλογές της περασμένης χρονιάς, οι καλλιεργητές θα μπορούν να υπολογίζουν -τουλάχιστον με βάση τις επίσημες διαβεβαιώσεις του υφυπουργού Γιάννη Δριβελέγκα- και το ειδικό πριμ των 42 ευρώ το στρέμμα περίπου για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των καλλιεργειών, όπως επίσης και τα 55 ευρώ το στρέμμα του προγράμματος για μείωση της νιτρορρύπανσης, όπου αυτό εφαρμόζεται. Σ’ αυτή την περίπτωση, η τευτλοκαλλιέργεια θα μπορούσε να ανακηρυχθεί σε «πρωταθλητή» των εαρινών και γενικά των ετήσιων εκτατικών καλλιεργειών.
Η τιμολογιακή πολιτική διαμορφώνεται ως εξής:
Pol    2011 (€/τόνο)        2012 (€/τόνο)
12        22,43                 24,6
14        32,65                 34,6
16        39,99                42,14
Να σημειωθεί ότι για τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία φέτος επανέρχονται και τα 3,30 ευρώ ο τόνος, που πέρυσι είχαν κοπεί.
Το Δελτίο Τύπου
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, μετά από  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΒΖ ανακοινώθηκε η τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας για την τευτλοκαλλιέργεια της καλλιεργητικής περιόδου 2012.
Η τιμολογιακή πολιτική της νέας περιόδου ενισχύει την παραγωγή ζαχαρότευτλων με υψηλό ζαχαρικό τίτλο, με αυξημένη επιβράβευση (bonus) για ζαχαρικό τίτλο πάνω από 12%. Η επιβράβευση αυτή είναι η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με βάση τα στοιχεία της καλλιεργητικής περιόδου 2011 η προσπάθεια των τευτλοκαλλιεργητών (με ταυτόχρονη συνδρομή των καιρικών συνθηκών) είναι δυνατόν να αποδώσει ζαχαρότευτλα με υψηλό ζαχαρικό τίτλο (της τάξης του 15% κατά μέσο όρο).
Eξωγενείς παράγοντες στην τελική διαμόρφωση του ζαχαρικού τίτλου θα συνεκτιμηθούν.
Η νέα τιμολογιακή πολιτική περιλαμβάνει την ενίσχυση των εξόδων μεταφοράς τεύτλων στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Θράκης.
Η νέα τιμολογιακή πολιτική σε συνδυασμό με την πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ για την ένταξη της τευτλοκαλλιέργειας σε καθεστώς «Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» θα ενισχύσει την τευτλοκαλλιέργεια στην χώρα με προφανή θετικά αποτελέσματα στο εισόδημα των τευτλοκαλλιεργητών, στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας των βιομηχανικών μονάδων της Ε.Β.Ζ.Α.Ε. και στην αύξηση της παραγωγής ζάχαρης στη χώρα.
πηγή: laikoyra.gr