Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απολογούνται στο ΣΔΟΕ

Πάνω από 700 άτομα καλεί σε απολογία το ΣΔΟΕ τις επόμενες ημέρες, τα οποία φέρονται να έχουν φυγαδεύσει στο εξω­τερικό μεταξύ 2009 και 2011 πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ έκαστο, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διάφο­ρες περιπτώσεις, γιατί μπορεί να αποκα­λύψουν σκάνδαλα με δημόσιο χρήμα. Αναμένεται να ανοίξουν και λογαριασμοί πρώην νομαρχών και δημάρχων, που ελέγχονται για παράνομο πλουτισμό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το ΣΔΟΕ έχει λάβει 4.000 αιτήματα για άνοιγμα λογαριασμών, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συ­στημάτων, χιλιάδες πολίτες έβγαλαν έξω μέσω…

τραπεζικών εμβασμάτων περίπου 80 δισ. ευρώ από το 2009, οπότε ξεκίνη­σε η κρίση, μέχρι και σήμερα. Οι 720 που θα κληθούν πρώτοι είναι αυτοί που ανήκουν σε περιπτώσεις που «βγά­ζουν μάτι».
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επι­χειρηματία μικρής επαρχιακής πόλης που φαίνεται να έχει βγάλει 50 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό. Επίσης υπάρχουν ώς 20 άτομα που σήκωσαν από ελληνικές τρά­πεζες 1 εκατ. ευρώ και τα μετέφεραν στο εξωτερικό, δηλαδή σε Ελβετία, Κύπρο, Μ. Βρετανία κ.α.
Καταγγελίες
Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκονται και οι περίφημοι 20 άνεργοι – εισπράττουν και επίδομα – που έχουν εκατομμύρια στο εξωτερικό και εξετάζεται αν είναι οι πραγματικοί καταθέτες ή αν πρόκειται για παρένθετα πρόσωπα με τη βοήθεια των οποίων ξεπλένονται κονδύλια. Όσον αφορά τους δημοτικούς άρχοντες, το ΣΔΟΕ έχει δεχτεί καταγγελίες για πρώ­ην δημάρχους και νομάρχες που ξαφνικά έγιναν πλούσιοι και σχεδιάζει να ζητήσει άνοιγμα λογαριασμών για να ελεγχθεί το «πριν» και το «μετά» και να δοθούν και εδώ οι απαραίτητες εξηγήσεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σχεδιά­ζεται είναι όσοι δεν μπορούν να δικαιο­λογήσουν τα ποσά που έβγαλαν έξω, να κληθούν να πληρώσουν τους φόρους που αναλογούν σε αυτά. Η φορολόγηση θα γίνει με βάση την κλίμακα φορολογίας ει­σοδήματος και συντελεστές που φτάνουν και το 45%.
πηγή:”Το Ποντίκι