Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Υπολογίσατε πότε τι ακριβώς πληρώνετε;

Έχετε υπολογίσει ποτέ πόσα πληρώνετε για δημοτικό φόρο και δημοτικά τέλη;
Μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Γιατί πέσαμε όλοι με τα μούτρα στο Ειδικό Τέλος (αυτό που ήταν Έκτακτο και θέλουν τώρα να το κάνουν Μόνιμο) και ξεχνάμε να ρίξουμε και μια ματιά στους Δημοτικούς φόρους και φυσικά στην ΕΡΤ.
Θα δείτε ένα ουκ ευκαταφρόνητο ποσό.
Φυσικά αναμένουμε να τα υπολογίσουμε ξανά (σήμερα), με βάση και τα νέα δεδομένα.