Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τέσσερα "ημαθιώτικου ενδιαφέροντος" θέματα αύριο στο Περιφ. Συμβούλιο Κέντρ. Μακεδονίας

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν αύριο Πέμπτη στο Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίαςυπάρχουν και τέσσερα ημαθιώτικου ενδιαφέροντος.
Τα θέματα θα εισηγηθεί στο συμβούλιο ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καραπαναγιωτίδης και είναι τα ακόλουθα:

  1. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων ΟΤΑ Νομού Ημαθίας για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Νομού Ημαθίας».
  2. Έγκριση λύσης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας -Π.Ε. Ημαθίας και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Ν. Ημαθίας για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Πλατέος Νομού Ημαθίας».
  3. Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε. Ημαθίας στην A.R.E.F.L.H.
  4. Συγκρότηση πειθαρχικού Συμβουλίου του Π.Δ. 170/03.