Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων του Δήμου Αλεξάνδρειας την ερχόμενη εβδομάδα

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσουν 2 από τα συλλογικά όργανα του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου (στις 14.30) θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 4 θέματα, μεταξύ των οποίων η ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου για…

τη στελέχωση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξάνδρειας, αλλά και η πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την αριθ.120/31-08-2011 – ΣΟΧ 2/2011 προκήρυξη της επιχείρησης και έγκριση του πρακτικού της επιτροπής πρόσληψης προσωπικού.
Επίσης, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου (στις 13.00) θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ αυτών και η εισήγηση που θα κάνει η επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό χώρου διενέργειας της εμποροπανήγυρης της Αλεξάνδρειας.