Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει την Τρίτη η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας και θα αποφασίσει για τα δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους & δικαιώματα έτους 2012

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στο γραφείο του Δημάρχου. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν εγγραφεί για συζήτηση 11 θέματα:
 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2012.
 2. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.
 3. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2012.
 4. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2012.

 5. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2012.
 6. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2012.
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2012.
 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2012.
 9. Αναπροσαρμογή του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2012.
 10. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2012
 11. Λήψη απόφασης: α) για τον Καθορισμό των όρων διακήρυξης της πράξης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού της ΔΕΥΑΑ Αλεξάνδρειας», β) για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, δ) για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, και ε) για τον ρισμό Επιτροπής Παραλαβής Προσφορών και Παρακολούθησης του Έργου.