Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα τη μεταφορά μαθητών με ταξί

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκάλεσε για σήμερα στις 14.30 με ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος του Γιάννης Γκιουρτζής.
Το θέμα αφορά τη λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας με ταξί για το σχολικό έτος 2011-2012.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση, η συνεδρίαση “κρίνεται κατεπείγουσα, δεδομένου ότι η μεταφορά των μαθητών είναι ιδιαζούσης σημασίας θέμα και είναι αναγκαία η ταχεία και χωρίς καθυστερήσεις εξεύρεση λύσης“.