Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πολλοί άσσοι !!

Τέτοια κατάσταση γίνεται 1 φορά κάθε 100 χρόνια.
Και επειδή δεν ήμασταν εδώ πριν από 100 χρόνια, ούτε και προβλέπεται οι περισσότεροι εξ’ ημών να είμαστε εδώ σε 100 χρόνια από τώρα, νομίζω πως αξίζει να αναφέρουμε πως τώρα είναι 11:11 της 11/11/11 !!!

Πολλοί άσσοι, πάρα πολλοί !!!