Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ζητά προσφορές για προμήθεια βιβλίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας, με σκοπό την ανανέωση και τον εμπλουτισμό των δημοτικών βιβλιοθηκών του, θα προβεί εντός του Νοεμβρίου στην προμήθεια βιβλίων συνολικής αξίας 3.000 ευρώ. Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με βασικό κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά.
Καλούνται τα βιβλιοπωλεία και βιβλιοχαρτοπωλεία της περιοχής του Δήμου Αλεξάνδρειας που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν σφραγισμένη οικονομική προσφορά, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011, στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Αλεξάνδρειας (αρμόδια υπάλληλος η κ. Κυριαζοπούλου Ευδοκία, τηλ. 23333-50138).
Τυποποιημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς και τεχνική έκθεση με αναλυτική αναγραφή του καταλόγου των υπό προμήθεια βιβλίων, διατίθεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ