Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Νομικό πρόσωπο του Δήμου Αλεξάνδρειας ζητά προσφορές για προμήθεια υγρών καυσίμων

Ο «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας» ζητά προσφορές για την προμήθεια (με απευθείας ανάθεση) 4.700 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης (προϋπολογιζόμενης αξίας 8.000 ευρώ) και 50.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης (προϋπολογιζόμενης αξίας 50.000 ευρώ).
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι…

την 11η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 (λήξη υποβολής προσφορών) στο κατάστημα του Νομικού Προσώπου. Η προσφορά πρέπει να αποτελείται από τεχνική περιγραφή των υλικών και οικονομική προσφορά.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, στο τηλέφωνο 2333053217.

Μία απάντηση στο “Νομικό πρόσωπο του Δήμου Αλεξάνδρειας ζητά προσφορές για προμήθεια υγρών καυσίμων”

Γιατί κύριοι 1€ το πετρέλαιο,με ονομαστικη τιμή 0,92€;Γιατί 1,7€ αμόλυβδη με σημερινή τιμή 1,58…άντε 1,65;Δεν το κατάλαβα;Όποιος προμηθεύεται 4.700 λίτρα αμόλυβδη και 50.000 λίτρα πετρέλαιο…δεν αγοράζει χονδρικής;Γιατί η μέγιστη τιμή να είναι τόσο κι όχι ακόμα πιό κάτω απά την λιανική;Μήπως έχει γίνει η απευθείας ανάθεση;

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.