Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 44η, 2011)

*αρχολίπαρος(ο) (αρχαιοπρ.)

πρόσωπο που επιθυμεί πάρα πολύ τα αξιώματα, που επιδιώκει με κάθε τρόπο την εξουσία ΣΥΝ. αρχομανής, σπουδαρχίδης – αρχολιπαρία (η) {1890} αρχολιπαρικός, -ή, -ό [1886]
{ΕΤΥΜ. μτγν. < ἀρχο (<ἀρχή) + -λίπαρος < λιπαρῶ "επιθυμώ, επιζητώ" (βλ. λ. εκλιπαρώ)}
*σπουδαρχίδης(ο) (σπουδαρχιδών)
νεαρός που επιδιώκει με κάθε τρόπο την απόκτηση θέσεων, αξιωμάτων: με τις νέες προσλήψεις γέμισε η εταιρία σπουδαρχίδες, που σκοτώνονται μεταξύ τους για το για το ποιος θα καταλάβει πιο ψηλή θέση ΣΥΝ. θεσιθήρας.
[ΕΤΥΜ.  αρχ. σπουδάρχης (βλ.λ.) + παρ. επίθημα – ίδης]
Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β΄έκδοση, γ΄ανατύπωση 2006), σελίδα 291 &1640