Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξης της εβδομάδας (εβδομάδα 47η, 2011)

Δάνειος (-α, -ο)
αυτός που έχει ξένη προέλευση αλλά έχει καταστεί οικείος: – πνεύμα / λέξη / γλωσσικό στοιχείο
ΣΥΝ. αλλότριος
Σχόλιο: λ. δάνειο
[ΕΤΥΜ. Εσφαλμ. σχηματισμός απευθείας από το ουσιαστ. “δάνειο”].