Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ευτυχώς σταμάτησε ένα παρακάτω

Πάλι καλά να λέμε που ο κος Χόρστ σταμάτησε στον αριθμό 9.
Γιατί 10 εντολές κάποιος άλλος είχε δώσει. Αν και κάποιοι, συνήθως και κυρίως δημοσιογράφοι (έμμισθοι βεβαίως), τον έχουν για θεό.
Με δυο λόγια, ευτυχώς που έμεινε στο 9…