Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού για αγρότες, ανακοινώθηκαν οι όροι

Καθορίστηκαν οι ειδικότεροι όροι της άδειας διανομής θερμικής ενέργειας από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής θερμοκρασίας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σύμφωνα με την απόφαση η θερμική ενέργεια πρέπει να παρέχεται σε…

ανταγωνιστική τιμή συγκριτικά με το μεταβλητό κόστος παραγωγής με την βέλτιστη διαθέσιμη εναλλακτική τεχνολογία παραγωγής θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και του λέβητα βιομάζας.
Ο αδειούχος οφείλει να υποβάλλει μέχρι τη 31η Μαρτίου κάθε έτους στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Έκθεση Δραστηριοτήτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα αναλυτικά στοιχεία κόστους από τα οποία να προκύπτει ότι με την τιμολογιακή πολιτική του προηγούμενου έτους εξασφαλίστηκαν ανταγωνιστικές τιμές, ανάλυση πωλήσεων και νέων συνδέσεων καταναλωτών και ανάλυση παραπόνων καταναλωτών και διευθέτησής τους.