Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δυο σε εργασιακή εφεδρεία λόγω Μνημονίου και στο Δήμο Αλεξάνδρειας – προβλέπονται περίπου 30!

Στην αρχή της συνεδρίασης ο Δήμαρχος ενημέρωσε ότι στα πλαίσια της γενικότερης μνημονιακής πολιτικής ζητήθηκε από τον Δήμο να μπουν σε εφεδρεία κάποιοι υπάλληλοι του.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι στα τέλη Νοεμβρίου θα πρέπει να σταματήσουν να εργάζονται 2 υπάλληλοι και συνολικά πως θα πρέπει περίπου 30 θέσεις υπαλλήλων να εξαλειφθούν από το οργανόγραμμα.
Φυσικά άκουσε τις παρατηρήσεις των παρευρισκομένων δημοτικών συμβούλων για το θέμα (κυρίως από Αλευρά και Χαλκίδη, ο τελευταίος δε ανέφερε ότι δεν είναι αρκετή μια απλή ενημέρωση όπως η χθεσινή και πως θα πρέπει επιτέλους το θέμα να το δει ξεχωστά το Δημοτικό Συμβούλιο).