Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Βέροιας, το εξώδικο προς τη ΔΕΗ (εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ.)


Δήμαρχος Βέροιας προς ΔΕΗ: “…ΣΑΣ ΚΑΛΩ  να δεχθείτε από τον κάθε δημότη μου ΜΟΝΟ το αντίτιμο του  λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος… …ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ περίπτωση  θα σταθώ αρωγός με κάθε τρόπο  στους συνδημότες μου…”
Στη Βέροια ο Δήμος έλαβε ξακάθαρη θέση ως προς το θέμα της έκτακτης εισφοράς ακινήτων.
Σε συνέχεια της απόφασης του αυτής σήμερα έφτασε στα γραφεία του τοπικού υποκαταστήματος της ΔΕΗ εξώδικο με το ακόλουθο κείμενο:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ
Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία  ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ που έχει έδρα την Βέροια – Μητροπόλεως αρ. 46 –  και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Δήμαρχο  Χαρίκλεια  Ουσουλτζόγλου  – Γεωργιάδη .

ΚΑΤΑ
Της Α.Ε. με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού [Δ.Ε.Η.] που έχει έδρα την Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα  – υποκατάστημα Βέροιας.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε μεταξύ της εταιρίας σας και των συμπολιτών  μου έχουν υπογραφεί συμβάσεις για την παροχή από εσάς ηλεκτρικού ρεύματος. Σε κανένα σημείο της σύμβασης δεν αναφέρεται ότι υποχρεούνται…

οι συμβαλλόμενοι δημότες – συνδρομητές να πληρώσουν το ειδικό τέλος ακινήτων μέσω του οργανισμού σας.
Επομένως  εφόσον δεν υφίσταται ρητή μνεία  για την υποχρέωση αυτή, δεν νομιμοποιείστε προς αναγκαστική είσπραξη του ειδικού τέλους ακινήτων, πολύ δε περισσότερο να προχωρήσετε σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος  όταν οι δημότες – συνδρομητές προσφέρονται να καταβάλλουν την αξία του  καταναλωθέντος ηλεκτρικού ρεύματος , όπως αυτό συνέβαινε μέχρι σήμερα.

ΕΠΕΙΔΗ είναι πλέον «κοινό τοις πάσι»  ότι η φτώχεια, η ανέχεια και η αδυναμία πληρωμής πλήττει  το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών στην Ελλάδα.
ΕΠΕΙΔΗ   κάθε ημέρα όλο και περισσότεροι δημότες μας στερούνται ακόμη και από τα άκρως απαραίτητα  προς το ζην.
ΕΠΕΙΔΗ ακόμη περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι και άνεργοι αδυνατούν να πληρώσουν το πιο πάνω, ειδικό τέλος  μαζί με την αξία του καταναλωθέντος ρεύματος.
ΕΠΕΙΔΗ   όπως προαναφέρθηκε, γνωρίζετε ότι τα συνεχή οικονομικά βάρη που επιβλήθηκαν στους πολίτες  τους οδήγησαν στα σημερινά οικονομικά αδιέξοδα.
ΕΠΟΜΕΝΩΣ σε όποια περίπτωση συμβεί οποιαδήποτε προσβολή στην υγεία ή ακόμη και στην ζωή οποιουδήποτε  δημότη – συνδρομητή ή μέλους της οικογένειας του εξαιτίας της διακοπής ρεύματος λόγω μη πληρωμής  λογαριασμού, εξαιτίας του τέλους ακινήτου που αδυνατούν να πληρώσουν, θα βαρύνει τον οργανισμός σας ύστερα από την  παρούσα υπόμνηση με κακουργηματικό δόλο.
ΕΠΕΙΔΗ  σήμερα δεν κινδυνεύουν μόνο οι άποροι και οι άνεργοι αλλά και πολλοί άλλοι δημότες που έχουν ένα ακίνητο, όμως δυστυχώς όχι τα άκρως απαραίτητα προς το ζην.

Με την παρούσα εξώδικο, δήλωση – πρόσκληση, σας καθιστώ υπεύθυνους σε περίπτωση που υποστεί  κάποιος από τους συνδημότες μου βλάβη, είτε επειδή δεν λειτουργεί κάποια ηλεκτρική συσκευή π.χ. ψυγείο όπου φυλάσσεται φαγητό ή φάρμακα  , για να στραφεί  σε βάρος σας  σε βαθμό υπαιτιότητας με ενδεχόμενο δόλο , αφού ήδη με την παρούσα γνωρίζετε ότι υπάρχει περίπτωση , να συμβεί κάποιο κακό και το αποδέχεστε !!

ΣΑΣ ΚΑΛΩ  να δεχθείτε από τον κάθε δημότη μου ΜΟΝΟ το αντίτιμο του  λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υπενθυμίζοντας  σας ότι επιτελείται κοινωνικό έργο, ως οργανισμός .

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ περίπτωση  θα σταθώ αρωγός με κάθε τρόπο  στους συνδημότες μου που θα προσφύγουν σε βάρος σας  στα ποινικά, στα πολιτικά  ή διοικητικά δικαστήρια.

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα στην παρούσα στον  εκπρόσωπο της Δ.Ε.Η στο υποκατάστημα Βέροιας για γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Η Δήμαρχος
Χαρίκλεια Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη