Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Γέμισε η Ήπειρος με Cayenne…

Ίσως η χώρα μας να είχε λύσει το πρόβλημα της απορροφητικότη­τας των κοινοτικών κονδυλίων, αν είχε επιλέξει ως κυβερνητικό στέλε­χος αρμόδιο γι’ αυτό το έργο έναν… λογιστή από την Ήπειρο. 
«Κανόνιζε» ο αθεόφοβος με εκπληκτική ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να ρέουν με αφθονία προς διάφορες επιχειρήσεις κοινοτικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες βέβαια στη συνέχεια μετατρέπονταν σε Porsche Cayenne και κάθε είδους καταναλωτικά αγαθά που ενισχύουν τη «λαμογιά», τον νεο­πλουτισμό και τη φιγούρα.
Η κομπίνα με τις παράνομες κοι­νοτικές επιδοτήσεις είχε στηθεί από το 2003 και εφαρμοζόταν μέχρι και το 2008. Τότε κάποιοι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος λογιστής – στον οποίο ήδη όλοι «βγάζουν το καπέλο» – φρόντιζε για τη μεγάλη απορροφη­τικότητα των κοινοτικών κονδυλίων – όποτε έστελνε αιτήσεις επιχειρήσεων για να λάβουν επιδοτήσεις αυτές σχεδόν πάντα γίνονταν δεκτές από την πε­ριφέρεια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο “Ποντίκι”, ΕΔΩ