Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Έρχονται οσονούπω και τα τέλη κυκλοφορίας του 2012

Ξεκίνησε, όπως αναφέρει το υπουργείο, η ταχυδρόμηση των τελών κυκλοφορίας για το 2012.
Υπάρχουν 2 “γενικοί” πίνακες, ανάλογα με τον χρόνο πρώτης ταξινόμησης των αυτοκινήτων. Βάσει αυτών, επιβατικά που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1 Νοεμβρίου του 2010 και μετά θα «πληρώσουν» βάσει των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Τα παλαιότερα πληρώνουν καθαρά με βάση τον κυβισμό του αυτοκινήτου.
Δείτε λοιπόν παρακάτω τους πίνακες:

Τέλη για αυτοκίνητα με άδεια έως τις 31/10/2010*

Έως 300 κ.εκ. 22 ευρώ (20)
301-785 κ.εκ. 55 ευρώ (50)
786-1.071 κ.εκ. 120 ευρώ (110)
1.072-1.357 κ.εκ. 135 ευρώ (120)
1.358-1.548 κ.εκ. 240 ευρώ (220)
1.549-1.738 κ.εκ. 270 ευρώ (240)
1.739-1.928 κ.εκ. 300 ευρώ (270)
1.929-2.357 κ.εκ. 660 ευρώ (600)
2.358-3.000 κ.εκ. 880 ευρώ (800)
3.001-4.000 κ.εκ. 1.100 ευρώ (1.000)
4.001 κ.εκ. και άνω 1.320 ευρώ (1.200)
*Ανάλογα με τον κυβισμό


Τέλη για αυτοκίνητα με άδεια από 1/11/2010*
0-100 γρ./χλμ. 0 ευρώ (0)
101-120 γρ./χλμ. 0,9 ευρώ (0,8)
121-140 γρ./χλμ 1,1 ευρώ (1)
141-160 γρ./χλμ. 1,7 ευρώ (1,5)
161-180 γρ./χλμ. 2,25 ευρώ (2)
181-200 γρ./χλμ. 2,55 ευρώ (2,25)
201-250 γρ./χλμ. 2,8 ευρώ (2,5)
Άνω των 250 γρ./χλμ. 3,4 ευρώ (3)
*Ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων CO2
** Πολλαπλασιάζουμε τα γραμμάρια CO2 που εκπέμπει το αυτοκίνητο με τα ευρώ και βγάζουμε το τελικό ποσό