Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει το Δ. Συμβούλιο της Βέροιας την ερχόμενη Δευτέρα

Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα,  το δημοτικό συμβούλιο της Βέροιας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Θέση Δ.Σ. επί καταγγελίας του Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ημαθίας.       
2. Έγκριση ή μη τροποποίησης προϋπολογισμού & τεχνικού προγράμματος Δήμου, έτους 2011.      
3. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης εργασιών διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κ.Ε.Π.Α. 

4. Έγκριση ή μη παράτασης ισχύος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και του ΥΠ.ΠΟ.Τ.      

5. Έγκριση ή μη τροποποίησης της αριθ. 13/2011 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.      
6.  Έγκριση ή μη απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής περί είσπραξης αποζημίωσης για παρεχόμενες υπηρεσίες (τροφεία).      
7. Έγκριση ή μη απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α. για καθορισμό αποζημίωσης φιλαρμονικών της.      8.  Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αιθουσών διδασκαλίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.      
9. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου
10.    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου στον Σύλλογο Φίλων ΚΕΜΑΕΔ Δήμου Βέροιας για την πραγματοποίηση έκθεσης χριστουγεννιάτικων χειροτεχνημάτων.      
11. Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Ωρολογίου στην Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Ημαθίας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.      
12. Εξουσιοδότηση ειδικού ταμία του Δήμου με τον αναπληρωτή του για πραγματοποίηση συναλλαγών του Δήμου με πιστωτικά ιδρύματα.      
13. Τροποποίηση της αριθ. 34/2011 απόφασης Δ.Σ. για τον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων.      
14. Τροποποίηση της αριθ. 43/2011 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού μελών επιτροπής κρίσης αυθαιρέτων.      
15. Έγκριση ή μη τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης (Τ.Δ.Π.Π.) και υποβολής ένταξης του έργου  «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Βέροιας» στο Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013».       
16. Έγκριση και παραλαβή της Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή επαρχιακής οδού οικισμού Ελαφίνας-όρια Ν. Ημαθίας».      
17. Έγκριση ή μη μείωσης συμβατικού αντικειμένου της μελέτης «Μελέτη αποχέτευσης Δ.Δ. Κουλούρας, προσαγωγός προς Ε.Ε.Λ. Βέροιας».      
18. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Κατασκευή αντιστήριξης συστάδας δένδρων στον Άγιο Αθανάσιο Σφηκιάς».      
19. Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απρόβλεπτών δαπανών του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Κούσιου».      
20. Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Δ. Μακροχωρίου».