Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Στις 20.30 σήμερα η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει σήμερα στις 20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας.
Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη (34 συνολικά θέματα), ένα όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους κατοικούν στο Πλατύ: το 9ο – “Λήψη απόφασης σχετικά με την έκλυση οσμών στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος από την Βιομηχανία παραγωγής Βιολιπασμάτων με την επωνυμία «Βιολιπάσματα Α.Ε.»“.
Το θέμα παραπέμφθηκε στο Δημ. Συμβούλιο από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (μαζί με προτάσεις).