Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πλατύ: εικόνες από τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 71 χρόνια από το 1940