Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ματαιώθηκε η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη – αποχώρησε ο Πρόεδρος. Ούτε στη Βέροια έγινε παρέλαση

Ματαιώθηκαν οι παρελάσεις σε Θεσσαλονίκη και Βέροια.
Σε άλλες πόλεις επίσης δεν έγιναν παρελάσεις ενώ σε κάποιες άλλες οι παρελάσεις έγιναν χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των επισήμων Αρχών στις εξέδρες.

Βέροια – εικόνες από το laikoyra.gr