Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του Δημοτικού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014

με τη συμμετοχή και των δημοτών – μέσω internet και εγγράφως – ο Δήμος φιλοδοξεί να καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο και λεπτομέρες Επιχ. Πρόγραμμα, που θα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 Ο Δήμος Αλεξάνδρειας γνωστοποιεί στους δημότες και στους εκπροσώπους πολιτικών, κοινωνικών, παραγωγικών, επαγγελματικών, επιχειρηματικών, πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιοχής ότι ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατάρτιση του Δημοτικού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014.
Για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2011, η δημοτική αρχή επιθυμεί να αξιοποιήσει τον θεσμό της δημόσιας διαβούλευσης μέσω του διαδικτύου και τις ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες με τα θεσμοθετημένα δημοτικά όργανα, τους δημότες και τους τοπικούς φορείς, με στόχο την αρτιότερη διαμόρφωσή του.
Στο πλαίσιο της

αρχικής δημόσιας διαβούλευσης για την διατύπωση του στρατηγικού σχεδιασμού, είναι επιθυμητή η ευρεία συμμετοχή, πολιτών και φορέων, με την κατάθεση προτάσεων, ιδεών και προβληματισμών που θα εμπλουτίσουν και θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο και έναυσμα γενικότερων συζητήσεων για το παρόν και το μέλλον του Δήμου Αλεξάνδρειας, με συμμέτοχους τους δημότες και τους τοπικούς φορείς.
Για το σκοπό αυτό καλούμε τους δημότες και τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, με τη συμπλήρωση του συνημμένου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
  • να αναφέρουν τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή και να προτείνουν δράσεις που πιστεύουν ότι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας και στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και των υπηρεσιών του. 
  • να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την προτεινόμενη Στρατηγική, τους Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα και τις Δράσεις του Δημοτικού Επιχειρησιακού Προγράμματος έως το 2014, που θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση. 
Παρακαλούμε για την υποβολή των απαντήσεών σας, μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011:
Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@alexandria.gr
Σε έντυπη μορφή, στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εθνικής Αντίστασης 42,
ΤΚ 59 300 Αλεξάνδρεια
τηλ. 23333-50104 & 23333-50315
Fax 23330-23625
(υπόψη: κ. Τρύφωνα Τοπαλίδη)

Έντυπο (αντίγραφο) του Ερωτηματολογίου διατίθεται:
  • από το «Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών» στο ισόγειο του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας. 
  • από τις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος. 
  • από τα Κ.Ε.Π. Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος.