Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δημοπρασία για εκμίσθωση καταστήματος του Δήμου που βρίσκεται στο Πλατύ την Παρασκευή

Την 7η Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 – 11.00 π.μ θα διεξαχθεί επαναληπτική φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατέος για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 3 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Πλατέος. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας.
(αρμόδιος Υπάλληλος Μεσσαλάς Ν. Παναγιώτης, τηλ. 23333-50314)