Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Lech Φωτόπουλος-Wałęsa!

 Ο τίτλος της ημέρας (από αυτά που είδαμε εδώ στην “Περισκόπηση”), ανήκει σήμερα στο Κουρδιστό Πορτοκάλι.

“Λεχ Βαλέσα ο Φωτόπουλος…”. Τέτοια ακούει ή διαβάζει και παίρνει φόρα!