Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας την ερχόμενη Δευτέρα

Με πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αλεξάνδρειας, δημοτικός σύμβουλος Ζαχ. Κοριτίδης, συγκαλείται σε συνεδρίαση το Δ.Σ. την ερχόμενη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011, στις 19.30.
Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:


1.       -Τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 και ψήφιση πίστωσης.

2.       -Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.

3.       -Διαγραφή νηπίων και βρεφών από Παιδικούς Σταθμούς Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Σταυρού.

4.       -Εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων και βρεφών με το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.

5.       -Εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων και βρεφών, με την άμεση πρόσληψη του παιδαγωγικού προσωπικού.

6.       -Ορισμός υπευθύνου και εκπροσώπου για το πρόγραμμα «Εναρμόνηση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής-Βοήθεια στο σπίτι» για την υπογραφή και τήρηση της σύμβασης με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

7.       -Κατάρτιση και ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”.