Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ρύθμιση χρεών για οφειλές προς το Δήμο της Αλεξάνδρειας

Ρυθμίσεις χρεών προς το Δήμο της Αλεξάνδρειας αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και στο πλαίσιο της απόφασης αυτής ο Δήμος δέχεται αιτήσεις – μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2011 – για να υπαχθούν στη ρύθμιση όσοι θέλουν.
Μοναδική προϋπόθεση είναι τα χρέη να μην αφορούν πρόστιμα που σχετίζονται με αυθαίρετες κατασκευές. Επισημαίνεται πως όποιος δεν υποβάλει αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας δεν θα υπαχθεί στην ρύθμιση.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από το Γραφείο εσόδων του Δήμου Αλεξάνδρειας ή καλώντας τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2333350163 και 2333350157.