Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προσοχή: σημαντική ανακοίνωση του Δήμου που σχετίζεται με διπλοεγγραφές στο Δημοτολόγιο

Συνέπεια των συνενώσεων που επέφερε ο Ν. 3852/2010 είναι η ύπαρξη διπλών οικογενειακών μερίδων στο νέο Δήμο Αλεξάνδρειας, γεγονός που οφείλεται στην εγγραφή των συζύγων σε διαφορετικούς (πρώην) Δήμους Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών, οι οποίοι σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Τα βιβλία των δημοτολογίων των συνενωμένων Δήμων, αποτελούν πλέον το ενιαίο Δημοτολόγιο του Δήμου Αλεξάνδρειας και κατά συνέπεια οι εγγραφές, οι κάθε είδους μεταβολές καθώς και η ενημέρωση των οικογενειακών φακέλων γίνονται στην έδρα του νέου Δήμου.
Για την διευθέτηση του ανωτέρω ζητήματος και τον αποκλεισμό ύπαρξης διπλών οικογενειακών μερίδων…

στο νέο και ενιαίο πλέον Δημοτολόγιο, το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Αλεξάνδρειας παρακαλεί τους δημότες συζύγους που ήταν γραμμένοι στους (πρώην) Δήμους Πλατέος, Αντιγονιδών και Μελίκης, να επιλέξουν με υπεύθυνη δήλωσή τους, μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011, την οικογενειακή μερίδα η οποία θα παραμείνει ενεργή και στην οποία θα μεταφερθούν όλες οι κανονικές εγγραφές.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις των δημοτών συζύγων θα πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Δήμου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης που βρίσκεται στο ισόγειο).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, κ. Σαμαρά Γεώργιο, στο τηλέφωνο 23333-50150.