Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ο "Κανένας" και ό,τι θέλει βλέπει ο καθένας!

Οι μεν μιλάνε για φθορά, οι δε για ανάκαμψη και προθάλαμο προς την εξουσία.
Από την άλλη, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θέλει η κάθε μια (ανάλογα με τον τρόπο που τέθηκαν τα ερωτήματα και με τον τρόπο που έτυχαν επεξεργασίας από τις εταιρίες).
Για τις ευθύνες και την ανικανότητα που μας έχουν οδηγήσει στην αγκαλίτσα του ΔΝΤ δεν μιλάει ουδείς.
Όπως φυσικά δεν μιλάει κανείς για το 54,1% των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι για πρωθυπουργός κάνει ο “Κανένας” ή για το 26,9% που βλέπει να κερδίζει το κόμμα του “Κανένα”.
Ό,τι θέλει ο “Καθένας” δηλαδή – είναι μεγάλο πράγμα η οπτική γωνία από την οποία βλέπει κανείς τα πράγματα.