Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ο Δήμος Βέροιας απαντά στις καταγγελίες για το wi-fi

Ο Δήμος Βέροιας απαντώντας στην καταγγελία της Τοπικής Οργάνωσης Ημαθίας καθώς και του Μετώπου Νεολαίας Βέροιας της Περιφερειακής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας του κόμματος «Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή» (την οποία και εμείς δημοσιεύσαμε ΕΔΩ), σχετικά με τον αποκλεισμό πρόσβασης σε ιστοσελίδες του κόμματός τους μέσω των «Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Hotspot)» που παρέχεται δωρεάν στους δημότες και επισκέπτες της πόλης. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του ο Δήμος Βέροιας αναφέρει:
«Ο Δήμος Βέροιας δεν λογοκρίνει ούτε και αξιολογεί το περιεχόμενο κάθε Ιστοσελίδας που υπάρχει ήδη ή δημιουργείται ή τροποποιείται ή καταργείται κάθε στιγμή στο Διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρείας φιλτραρίσματος διαδικτυακού περιεχομένου Websense (www.websense.com) προκειμένου να προστατεύει τους χρήστες του ελεύθερου Δικτύου της πόλης από την κατάχρηση της ίδιας αυτής ελευθερίας στην οποία προβαίνουν άλλοι χρήστες, μέσω….

δημοσιεύσεων και αναρτήσεων που κατηγοριοποιούνται από την εταιρεία σε γενικές γνωστικές κατηγορίες όπως (ενδεικτικά): Εγκληματικές δραστηριότητες (Criminal activity), Intolerance & Hate (Μισαλλοδοξία-Μίσος, στην οποία αυτόματα κατηγοριοποιήθηκαν οι Ιστοσελίδες της «Χρυσής Αυγής»), Violence (Βία), Weapons (Όπλα), κτλ και ενδέχεται να προσβάλλουν συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές και αξίες ή να προκαλούν ενδεχόμενη τέλεση ποινικά κολάσιμων πράξεων. Αυτό γίνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη από όλους ανεξαιρέτως τους δημόσιους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες δωρεάν διαδικτύου.
Επαναλαμβάνεται λοιπόν με ιδιαίτερη έμφαση ότι ουδεμία τεχνική ή ουσιαστική συμμετοχή έχει ο Δήμος Βέροιας στον ονομαστικό αποκλεισμό Ιστοσελίδων που υπάγονται από την Εταιρεία Ελέγχου στις παραπάνω κατηγορίες, καθώς η εν λόγω υπαγωγή γίνεται με ειδικούς αλγορίθμους και διαδικασίες, κοινούς στο Παγκόσμιο Διαδίκτυο και σε κάθε περίπτωση με ευθύνη της εταιρείας-παρόχου των συγκεκριμένων υπηρεσιών φιλτραρίσματος, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου.
Ο Δήμος Βέροιας είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα όχι μόνο στον τομέα παροχής υπηρεσιών ελεύθερης πρόσβασης στους δημότες και επισκέπτες του αλλά μεταξύ άλλων και στην παροχή προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών τηλεφροντίδας και τηλειατρικής, ηλεκτρονικής διαβούλευσης και τουριστικής υποστήριξης. Οι καταγγελίες είναι παντελώς ατεκμηρίωτες και ως εκ τούτου ανυπόστατες, απαντώνται ωστόσο προς άρση των όποιων παρερμηνειών ή εντυπώσεων».