Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

μην τυχόν και το… πάθουμε μόνοι μας. Χωρίς αυ­τοί να έχουν λόγο. Μόνο αυτό θεωρούν κατα­στροφή.

Όταν αυτοί που σε δανείζουν με όρους αποικίας, αυτοί που ελέγχουν τη χώρα, την οικονομία και την κυβέρνηση, που σε θεωρούν αποτυ­χημένο, μπατίρη και κίνδυνο για το ευρώ, που καθημερινά λένε ότι πρέπει να χρεοκοπήσεις ελεγχόμενα από τους ίδιους, όταν αυτοί λοι­πόν σε χτυπάνε φιλικά στην πλάτη, μάλλον δεν πρόκειται για φιλοφρόνηση.
από το σημερινό “Ποντίκι”